Kaydy Trần

http://me.zing.vn/xuantien93vn

Kaydy Trần

Điểm: 11.793 Lượt xem: 36.457

Kết bạn

Bõ bê cái Me Zing này lâu wá rồi.....:-(( Giờ zô chăm sóc lại.....:handclap Ai chăm bông dùm mềnh với nhé ;-D:>

Thông tin cơ bản

XEM THÊM
  • Họ và tên:Kaydy Trần
  • Ngày sinh:05/03/1993
  • Giới tính:Nam
  • Email:xuantien93vn@gmail.com
  • Tự bạch:*Love*......... *Love*........... *Love*........ *Love*.......... *Love*................. *Love*Love*Love*...... *Love*Love*Love*... ............................ ....*Love**Love*.......... *Love*........*Love*........ *Love*........*Love*....... *Love*........*Love*........ *Love*........*Love*....... *Love*........*Love*...... *Love*........*Love*..... ....*Love**Love*......... ................................. *Love*............*Love*... ..*Love*........*Love*.... ....*Love*....*Love*..... ...

Ứng dụng & trò chơi Trần đang dùng

Có thể đăng nhập bằng

Chào mừng đến Zing me!

Bạn có tài khoản Zing chưa? Hãy tạo tài khoản Zing để kết nối với Kaydy Trần

ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG NHẬP